Odhalení záhady Stonehenge: Nová fakta

Odhalení záhady Stonehenge: Nová fakta

Synopse

Dokument Odhalení záhady Stonehenge z roku 2009 odhalil tajemství Stonehenge. Profesor Mike Parker Pearson a jeho tým objevili důkazy, že Stonehenge možná nestál osamocen, ale byl součástí jednoho z největších prehistorických náboženských komplexů na světě. V rámci tohoto komplexu objevili pozůstatky největší prehistorické osady v severní Evropě. Profesor Pearson věřil, že Stonehenge byl velkým památníkem věnovaným předkům těchto lidí z doby kamenné, který měl sloužit duchům mrtvých. A nedávné objevy v Stonehenge a dalších neolitických lokalitách tuto teorii potvrzují. V červnu 2018 objevil v německém Stonehenge-Pommelte archeolog pozůstatky více než 20 mužů, žen a dětí. To naznačuje, že místo bylo využíváno pro obětní obřady. V této aktualizované verzi využijeme rozhovory, archivní záběry i originální natáčení, abychom odhalili nové objevy.