Povstání: Odkaz Nata Turnera

National Geographic
Povstání: Odkaz Nata Turnera

Synopse

V roce 1831 se kazatel a otrok afro-amerického původu Nat Turner ujal vedení krvavé revolty. K boji proti zotročování afrických a amerických ne-bělochů došlo v Southampton County ve Virginii. Roger Guenveur Smith nás nyní provede po historických místech – městech, polích a farmách, na nichž Turner žil, bojoval a zemřel. Prostřednictvím rozhovorů s historiky, místními pamětníky i příbuznými odhaluje život jednoho z nejméně pochopených Američanů v dějinách. Uvědomíme si historické i současné rasové napětí a zamyslíme se nad otázkou, proč dnes Turner není oslavován jako významná postava černošského boje za svobodu, která pomohla utvářet dějiny celého národa.