Příběh boha

National Geographic
Příběh boha

Synopse

Příběh boha nabízí epickou cestu za poznáním boha i intimní rozjímáni o jeho smyslu. Každý díl se zaměří na jednu velkou otázku ohledně božství: od záhady stvoření a pravé moci zázraků po slib vzkříšení. Tato věčná a univerzální mystéria se dotýkají každého bez ohledu na víru. Morgan Freeman se tedy ponoří náboženských prožitků a rituálů po celém světě, od jeruzalémské Zdi nářků přes indický strom Bódhi po moderní megakostely ve Spojených státech. Stane se tak testovacím subjektem ve vědeckých laboratořích, aby zjistil, jak se protínají hranice neurovědy a kosmologie s tradičním hájemstvím náboženství. Také bude cestovat s archeology, aby odkryl dlouho ztracená náboženství našich předků, jako například 10 000 let staré ruiny chrámu Gobekli Tepe v Turecku. Vztah člověka a boha je tou nejdůležitější otázkou v dějinách lidstva. Tato ambiciózní expedice napříč věky i okolo světa se snaží pochopit, jak víra formuje naše životy bez ohledu na náboženství.

Epizody

 • Bohové mezi námi

  +

  Proč si mnozí věřící přejí personifikovat Boha a jak tato tendence upevňuje jejich víru? V nepálských horách se setkáme s bohyní Kumárí a prozkoumáme údajnou Ježíšovu trnovou korunu.

 • Hledání ďábla

  +

  Jakou roli hraje postava ďábla v různých vírách? Nalezneme ji u asketických mnichů v Judské poušti i nepálských budhistů. Představuje ďábel obecné zlo, které je nutno porazit? Nebo ho máme v sobě?

 • Vidění

  +

  Promlouvá k nám Bůh skrze vidění? Dokáže věda vysvětlit božské vnuknutí? Morgan Freeman se tentokrát setká s lidmi, kteří věří, že jim byla z nebe seslána zpráva.

 • Smrtelný hřích

  +

  Dokážeme odolat hříchu? Morgan Freeman procestuje svět, aby se dozvěděl, jak se jednotlivá náboženství vyrovnávají s lidskou nákloností k prohřeškům, od středověké flagelace po konfuciánské řešení.

 • Svatá přikázání

  +

  Jak svatá přikázání, s nimiž se setkáme v různých náboženstvích, utváří životy věřících? Morgan Freeman se zaměří nejen na desatero, ale též pravidla konfuciánů a moudrost předávanou šamanskými zvyky.

 • Posvátná tajemství

  +

  Proč jsou náboženství opředena božským tajemstvím? Dokáže nás posunout blíže k Bohu, ať už v nepálském klášteře, v antické svatyni skryté pod ulicemi Říma či vietnamském chrámu?