Neuvěřitelný svět hmyzu

Neuvěřitelný svět hmyzu

Synopse

Miliony let evoluce umožnily bezobratlým nejen přežít v téměř jakémkoliv prostředí, ale také vzkvétat díky nejrůznějším způsobům adaptace.