Nová divočina Evropy

©National Geographic
Nová divočina Evropy

Synopse

Cyklus nabízí pohled na znovuzrození kontinentu a jeho divoké přírody. V šesti epizodách budeme sledovat obrodu přírody na pozadí velmi rozmanitých, úchvatných krajinných scenérií. Navštívíme polární kruh i mokřady, hluboké lesy i rozeklané vrcholky hor a staneme se svědky skutečnosti, že jsou divoká zvířata schopná prospívat i na opravdu nečekaných místech.

Epizody

Série 1
 • Návrat velikánů

  +

  Nejen v Karpatech podávají lidé přírodě pomocnou ruku. Opětovné vysazení zubrů evropských a rozšíření vlků po celém kontinentu signalizuje návrat divočiny, z nějž profitují i lidé.

 • Ztracený rys

  +

  Na Pyrenejském poloostrově se obnovují původní potravní řetězce a ekosystémy, což umožnilo návrat a spokojený život i ohroženým živočišným druhům včetně rysa, nejvzácnější kočkovité šelmy světa.

 • Záchrana medvědů

  +

  V Itálii a Chorvatsku sledujeme snahy o záchranu vzácného druhu medvěda a pomoc mnoha jiným živočišným i rostlinným druhům.

 • Evropská Amazonka

  +

  Dunaj si vyhloubil svůj 3 tisíce kilometrů dlouhý tok od pramenu v německém Schwarzwaldu až po ústí do Černého moře, kde se rozděluje do stovek malých kanálků procházejících celou deltou řeky.

 • Návrat mrchožrouta

  +

  V bulharském pohoří Rodopy se do přírody pomalu navracejí predátoři i jejich kořist a společně proměňují krajinu. Klíčovou roli v završení cyklu života však mají mrchožrouti, supi.

 • V zemi sněhu a ledu

  +

  Laponští pastevci sobů společně s odborníky na ochranu přírody přichází s iniciativou zachránit jednu z nejdivočejších evropských oblastí. V zemi ledu a sněhu se obnovuje pouto mezi lidmi a přírodou.