Inferno: France's Deadly Heatwave

©National Geographic
Inferno: France's Deadly Heatwave

Beskrivelser

Sommeren 2003 bragte en katastrofal hedebølge til Frankrig, som rystede hele landet. Ved hjælp af arkivbilleder og upublicerede vidnesbyrd ser vi tilbage på, hvordan førstehjælperne kæmpede dag efter dag for at begrænse skaderne. Erfaringerne bruges i dag, hvor landet og hele Europa står over for nye risici som følge af stigende temperaturer.