Sneleoparden i Afghanistan

© National Geographic
Sneleoparden i Afghanistan

Beskrivelser

Videnskabsfolkene forsøger at fange, mærke og studere det sky og smukke, store kattedyr, selv om dets levested er i en del af en krigszone.