Publicidad
http://assets.natgeotv.com/Shows/262.jpg

JORDENS FORANDERLIGE OVERFLADE: GLETSJERE

Langt de fleste af menneskene på Jorden vil aldrig se en gletsjer i deres levetid, men sandheden er at de har en betydning for livet for alle som lever på planeten. Gletsjere dækker for tiden over 10% af Jordens landoverflade og rummer op til 75% af verdens totale ferskvandsreserve. Hvis verdens gletsjere trækker sig tilbage og smelter vil betydningen for miljøet og geografien være dramatiske, og vil desuden have en stor indflydelse på hvordan vi vil leve vort liv i fremtiden. Film ud af, hvorfor gletsjerne er så vigtige og hvordan de kommer til at ændre måden, hvorpå vi lever vort liv i fremtiden.


Hvad er en gletsjer?
Gletsjere er egentlig floder af is, som vokser og trækker sig sammen afhængig af forskellige forhold så som snefald og temperatur. Gletsjere er formet efter at sne bliver kompakt is og begynder så under sin egen vægt at bevæge sig ned langs en del. Efterhånden som mere sne bygger op bliver sneen mere kompakt og former sig hurtigt til en stærk masse af bevægelig is.

Gletsjere er afhængige af koldt vejr for at kunne overleve, så de findes sædvanligvis, men ikke udelukkende, tæt ved de to poler i Antarktis og Arktis. De findes også langt fra polerne i bjergområder så som Alperne og Rocky Mountains, hvor højden over havets overflade er høj nok til at temperaturen konstant er lav nok til isdannelse.Hvorfor smelter gletsjerne?

Mens få forskere hævder at menneskeskabte faktorer så som luftforurening og afbrænding af fossile brændstoffer ikke spiller en rolle i den globale opvarmning, så er omfanget af menneskets ansvarlighed stærkt omdiskuteret. F.eks. fra det sekstende til midten af det nittende århundrede var Jordens temperatur markant lavere end den havde været i middelalderen eller end det er i dag.

Omtalt som den "Den Lille Istid", var den gennemsnitlige temperatur verden over 1-1.5 graders Celsius lavere end de er i dag. Lavere temperaturer verden over førte til betydelige større gletsjere tværs over kloden. Eksperter mener at faldet i temperaturerne under "Den Lille Istid" kan have været forårsaget af effekten af store vulkanudbrud. Men hvor forandringer af Jordens temperaturer kan have nogen naturlig basis, så ser det ud til at menneskelig aktivitet også i stigende grad har en effekt på de globale temperaturer, og krympningen af Jordens 160.000 gletsjere. En kombination af afbrændingen af store mængder fossile brændstoffer, så som kul, olie og gas, så vel som den massive afskovning – fældningen af store træområder af skovhuggere – kloden over betyder at der er mere CO2 i miljøet og mere hede i atmosfæren, som driver temperaturen op.
Der er kun en årsag til at gletsjerne smelter – verdens klima bliver varmere. Men hvad forårsager at Jorden bliver varmere og vort klima ændrer sig er langtfra sikkert.

 

Hvor meget er verdens gletschere smeltet?

Det kan ikke nægtes at gletscherne smelter med stadig større hast. Tal offentliggjort af World Glacier Monitoring Service fra Zurichs Universitet i Schweiz for året 2007, anførte et gennemsnitligt tab af istykkelse på 0.67 meter vand ækvivalent (mwe), mens visse gletschere i Alperne taber op til 2.5 mwe. Meter vand ækvivalent er den metode som glaciologer benytter som standard enhed for at måle ændringer i istykkelse: en meters istykkelse svarer til omkring 0.9 mwe.

I Grønland har forskere rapporteret at hastigheden af afsmeltningen var næsten tre gange hurtigere om sommeren i 2008 end den havde været i 2007. Forskere fra Ohio State University anslog at mængden af is, der var gået tabt fra Grønlands gletschere i 2008 ville kunne dække et areal dobbelt så stort som Manhattan.

En undersøgelse fra 2002 påstod, at Alaskas gletschere taber så meget som 1.8 meter is om året, mere end dobbelt så meget som de rater man målte i 1950’erne. Nogle glaciologer mener at gletscherne taber 22 kubik mil (92 kubik km.) is om året – svarende til den vandmængde som bruges i USA hver fjerde måned. Tal antyder at, hvis al isen fanget i verdens gletschere smeltede så ville vandstanden i havene stige med op til 70 meter på verdensplan – og oversvømme store landområder og samtidig forvandle planetens geografi.

Men mens verdens gletschere smelter og vandstanden uden tvivl stiger, så er der noget godt nyt. Nylige studier har vist, at vandstanden måske ikke stiger så meget som forskerne i første omgang forudsagde. Mens mange beregninger viser at den globale vandstand vil være 6.5 meter højere i året 2100, så påstår et studium fra University of Colorado ved Boulder, at det er usandsynligt at vandstanden vil være steget med mere end 1.80 meter i 2100.

Imidlertid vil en stigning i vandstanden selv af denne størrelsesorden kunne have ødelæggende effekter rundt om på kloden, hvor store befolkningstal – 70% af verdens befolkning – bor ved de lavtliggende kystområder.

ANNONCE

BILLEDER

VIDEOKLIP

  • Ekstrem is Billed

    Ekstrem is

    Mens forskerne forsøger at forudsige de fremtidige konsekvenser af den store afsmeltning, så...

    (01:13)
  • Alle videoklip