Alps Expanded

©National Geographic
Alps Expanded

Beskrivelse

Europas højeste bjergkæde - Alperne - er stærkt påvirket af klimaforandringerne. Hvis vi fortsætter som før, vil gennemsnitstemperaturen i alperegionen stige med mindst to grader ved udgangen af dette århundrede.