Publicidad
http://assets.natgeotv.com/Shows/259.jpg

RAPPORT FRA JORDEN: OVERFISKERI

Mens mange af os tror, at overfiskeri kun er et egentlig problem for fiskene, fiskerne og de som holder af at spise fisk, så er der mange miljømæssige bieffekter, som forårsages af overfiskeri og som kan påvirke os alle. Læs videre, hvor vi afslører naturens fine balance og hvordan menneskets handlinger ødelægger denne sårbare ligevægt.

Hvad er overfiskeri?
Som navnet antyder er overfiskeri at fange for mange fisk til at fiskebestanden kan vedligeholde sin størrelse. Hvis overfiskeri finder sted vil bestanden af en given fiskeart svinde ind og i sidste ende dø ud. Overfisker har fundet sted i de senere årtier fordi der er for mange fartøjer, ofte med forbedret fangstudstyr – så som større net og vodudstyr, som opererer i fiskeriflåden. Dette fører til betragtelig overfiskeri af mange fiskearter. Faktisk så meget at FNs organisation for Fødevarer og landbrug (FAO) vurderer at næsten 70% af fiskebestanden på verdensplan er ’fuldt fiskede, overfiskede eller udtømte.’

Overfiskeri: Hvordan det påvirker os alle
Mens overfiskeri har frygtelige effekter for fiskebestanden og levebrødet for de som er afhængige af fiskeriet når fiskebestande uddør, så er der også mange følger for både mennesker og miljøet i bredere forstand. Moderne fiskeri teknikker resulterer typisk i en betragtelig mængde bifangst – betegnelsen fiskeriindustrien bruger til at beskrive andre arter af fisk og havdyr, der bliver fanget som et biprodukt af fiskeri i stor størrelsesorden. Bifangst er ikke det fiskerne ønsker at fange men er af lille eller slet ingen økonomisk betydning, men de bliver ikke destomindre fanget i nettene og dræbt. F.eks. for hver tons rejer som fanges af kommercielle fiskerbåde, menes at yderligere tre tons andre fisk bliver fanget desuden. Delfiner er særligt sårbare overfor tun-fiskeri teknikker, hvor tusindvis bliver dræbt årligt.

Overfiskeri har desuden ikke kun en effekt på bestanden af særlige fiskearter, overfisker kan have store følger for hele fødekæden også. F.eks. kan det hævdes at overfiskeri af krill – de små reje-ligende dyr som udgør hovedbestandelen i mange hvalers føde, inklusive Blåhvalen, kan have bidraget til faldet i antallet af disse store havdyr.
Overfiskeri: Vandmand effekten


Ødelæggelsen af sårbare hav øko-systemer og føde kæder, som følge af overfiskeri kan også have en effekt på mere usædvanlige måder. Siden 1980’erne er antallet af brandmænd i verdenshavene øget betragteligt, og har forvandlet fiskeriet i visse områder, som Mexicos Gulf, Det Japanske Hav og Middelhavet, så vel som at have en negativ effekt på mange turistmål. Forskere er forundrede over, hvad der er årsagen til sådanne stærkt øgede forekomster – menneskelig påvirkning nævnes i stigende grad, som en medvirkende årsag. Faktorer så som den øgede temperatur i verdenshavene, som følge af klimaændringer og global opvarmning samt øget forurening nævnes som mulige årsager til ’stimerne’ af brændmænd, men også overfiskeri – der fjerner vandmændenes naturlige fjender og konkurrenter til føde – er også blevet udpeget som en potentiel årsag til det fortsat øgede antal vandmænd på verdensplan.

 

Hvad kan du gøre? Købe den rigtige slags fisk!

Fiskeri, som alle andre industrier, er afhængig af forbrugernes behov og interesser: Fiskere fanger kun fisk, fordi de ved, at de kan sælge deres fisk til forbrugerne, som vil betale for dem. Hvis du vil gøre en forskel og beskytte fiskebestandene og miljøet, så er der flere ting du kan gøre.

Først og fremmest gælder det om at opnå viden. Vidste du, at de fleste torskebestande er risikabelt lave, mens bestanden af Søtunge, inklusive Dover Søtungen, er stor og menes at blive fisket på bæredygtig vis. Som forbruger kan du bevidst have en effekt på fiskemetoder og den type af fisk, som fiskerne fanger, ved at udvidde antallet af de fisketyper, som du spiser.

At købe den rigtige fisk, på det rigtige tidspunkt

Hvilken type fisk du spiser er vigtigt, det gælder også den tid på året, hvor du køber visse fisk. En hurtigt tommelfingerregel er, at forsøge at undgå at spise friske havfisk fanget under gydesæsonen for særlige fiskearter. Dette giver fiskebestandene chancen for at vokse på en mere bæredygtig måde. F.eks. bør du undgå at købe Atlanterhavstorsk i februar, marts eller april; Rødspætte i januar, februar eller marts, eller Makrel fra marts til juli.

Du kunne også ændre på dine indkøbsvaner yderligere og kun købe fisk fra supermarkeder, som har styr på bæredygtig fiskeri politik: Jo mere pres der bliver lagt på forretningerne af forbrugerne, desto større er sandsynligheden for at effektive, vedvarende forandringer finder sted. Check dit lokale supermarked for at se, hvordan deres politik omkring bæredygtigt fiskeri er. Overfiskeri er et alvorligt problem og et som kan have endnu skjulte, ukendte miljømæssige konsekvenser længere henne ad vejen. Gør noget nu og check vor link sektion for at læse mere om, hvordan du kan blive involveret i beskyttelsen af vore verdenshave og deres fiskebestande.

ANNONCE

BILLEDER

VIDEOKLIP