Taistelevat naistarkka-ampujat

Sebastian Junger tutkii radikalismin ja globaalin terrorismin riepottelemaa Syyriaa omien kokemustensa kautta.

02:12

Lisää tästä ohjelmasta  (8 videota)