Όροι & Προϋποθέσεις

Περιγραφή των Εταιρικών Υπηρεσιών και Αποδοχή των Όρων Χρήσης

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα www.natgeotv.com/gr («Ιστοσελίδα»), την οποία διαχειρίζεται η FOX NETWORKS GROUP GREECE («Εταιρεία»). Οι υπηρεσίες που προσφέρει η Εταιρεία στην Ιστοσελίδα περιλαμβάνουν εφαρμογές, σελίδες κοινωνικής δικτύωσης, πίνακες μηνυμάτων, υπηρεσίες μηνυμάτων, υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία, περιεχόμενο, προωθητικές ενέργειες, παιχνίδια ή εφαρμογές που προσφέρει κατά καιρούς η Εταιρεία (συλλογικά, οι «Εταιρικές Υπηρεσίες»). Η Εταιρεία είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα και οι Εταιρικές Υπηρεσίες φιλοξενούνται στη Γαλλία. Η Εταιρεία παρέχει την Ιστοσελίδα και τις Εταιρικές Υπηρεσίες για την προσωπική σας ευχαρίστηση και διασκέδαση. Επισκεπτόμενοι την Ιστοσελίδα (είτε είστε εγγεγραμμένο μέλος, είτε όχι) ή κάνοντας χρήση των Εταιρικών Υπηρεσιών, αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από την παρούσα Σύμβαση, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε μελλοντικών τροποποιήσεων (η «Σύμβαση») και ότι τηρείτε όλους τους εφαρμοστέους νόμους, κανόνες και κανονισμούς (το «Εφαρμοστέο Δίκαιο»). Σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα Σύμβαση. Η Εταιρεία δύναται να τροποποιήσει την παρούσα Σύμβαση οποτεδήποτε και κάθε τέτοια τροποποίηση θα ισχύει από την ανάρτησή της στην Ιστοσελίδα. Όλες οι σημαντικές τροποποιήσεις θα ισχύουν για το μέλλον μόνο. Η συνεχιζόμενη χρήση της Ιστοσελίδας της Εταιρείας ή των Εταιρικών Υπηρεσιών έπειτα από οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση συνιστά αποδοχή σας και συμφωνία σας ότι δεσμεύεστε από την Σύμβαση, όπως ισχύει τροποποιημένη. Είναι συνεπώς σημαντικό να επανεξετάζετε την παρούσα Σύμβαση τακτικά. Εάν δε συμφωνείτε να δεσμεύεστε από την παρούσα Σύμβαση και να τηρείτε όλο το Εφαρμοστέο Δίκαιο, πρέπει να διακόψετε τη χρήση των Εταιρικών Υπηρεσιών αμέσως. Μπορείτε να λάβετε αντίγραφο της παρούσας Σύμβασης αποστέλλοντάς μας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην διεύθυνση: foxgreece.pressoffice@fox.com. Η πρόσβασή σας σε συγκεκριμένες Εταιρικές Υπηρεσίες και η χρήση αυτών μπορεί να απαιτεί να αποδεχτείτε πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις, εφαρμοστέους σε τέτοιου είδους Εταιρικές Υπηρεσίες, επιπροσθέτως αυτών της παρούσας Σύμβασης, και μπορεί να απαιτεί να «κατεβάσετε» Λογισμικό ή Περιεχόμενο (όπως το καθένα από αυτά ορίζεται κατωτέρω).

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Η χρήση των Εταιρικών Υπηρεσιών περιορίζεται σε χρήστες ηλικίας 18 ετών και άνω. Όλες οι πληροφορίες εγγραφής που καταχωρείτε για να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό πρέπει να είναι ακριβείς και να διατηρούνται ενήμερες. Είστε υπεύθυνοι να τηρείτε το απόρρητο του κωδικού πρόσβασής σας και είστε υπεύθυνοι για κάθε χρήση του λογαριασμού σας. Είναι συνεπώς κρίσιμο να μη μοιράζεστε τον κωδικό σας πρόσβασης με οποιονδήποτε. Συμφωνείτε να μη χρησιμοποιείτε το λογαριασμό, το όνομα χρήστη, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τον κωδικό πρόσβασης άλλου προσώπου, οποτεδήποτε. Συμφωνείτε να ειδοποιείτε την Εταιρεία αμέσως εάν υποψιάζεστε οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή πρόσβαση στο λογαριασμό σας ή τον κωδικό σας.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Η παρούσα Σύμβαση παραμένει σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή για όσο χρονικό διάστημα χρησιμοποιείτε τις Εταιρικές Υπηρεσίες. Μπορείτε να καταγγείλετε την εγγραφή σας στην Ιστοσελίδα οποτεδήποτε, για οποιονδήποτε λόγο, αποστέλλοντάς μας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην διεύθυνση: foxgreece.pressoffice@fox.com. Η Εταιρεία μπορεί να καταγγείλει το λογαριασμό σας και/ή την πρόσβασή σας στις Εταιρικές Υπηρεσίες οποτεδήποτε, για οποιονδήποτε ή για κανένα λόγο, με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή αιτιολογία και χωρίς οποιαδήποτε ευθύνη της. Επιπλέον, ακόμα και μετά την καταγγελία του λογαριασμού χρήστη ή της πρόσβασής σας στις Εταιρικές Υπηρεσίες, διατάξεις της παρούσας που μετενεργούν συνεχίζουν να ισχύουν και σε κάθε περίπτωση η παρούσα Σύμβαση θα εξακολουθεί να ισχύει για όποιον επιθυμεί να έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες της Εταιρείας. Συμφωνείτε ότι ο λογαριασμός σας δεν είναι μεταβιβάσιμος και οποιαδήποτε δικαιώματα επί του λογαριασμού σας παύουν να ισχύουν με το θάνατό σας.

ΑΜΟΙΒΗ

Αναγνωρίζετε ότι η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει αμοιβή εγγραφής για οποιοδήποτε τμήμα των Εταιρικών Υπηρεσιών. Η Εταιρεία θα σας παρέχει τριάντα (30) ημέρες προειδοποίηση πριν από την επιβολή οποιασδήποτε τέτοιας αμοιβής, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε αλλαγής στο ύψος της αμοιβής αυτής και θα σας παρέχει δυνατότητα ακύρωσης της συνδρομής σας στην περίπτωση που δεν επιθυμείτε να πληρώσετε την τροποποιημένη αμοιβή. Εάν εξακολουθείτε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες της Ιστοσελίδας μετά την αύξηση της αμοιβής εγγραφής, συμφωνείτε ρητά στην αυξημένη αμοιβή συνδρομής και θα ευθύνεστε για την καταβολή της εν λόγω αμοιβής εγγραφής και την κάλυψη της διαφοράς του ποσού της εγγραφής. Εάν η Εταιρεία αναστείλει ή καταγγείλει το λογαριασμό σας και/ή την πρόσβασή σας στις Εταιρικές Υπηρεσίες επειδή έχετε παραβιάσει την Σύμβαση ή έχετε παραβιάσει το Εφαρμοστέο Δίκαιο, δε θα δικαιούστε επιστροφή χρημάτων για οποιοδήποτε μη χρησιμοποιηθέν μέρος της εν λόγω αμοιβής ή άλλων πληρωμών.

ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Εάν αγοράσετε οποιαδήποτε υπηρεσία ή προϊόν στην Ιστοσελίδα («Προϊόν Ιστοσελίδας»), μπορεί να χρειαστεί να παρέχετε προσωπικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών που αφορούν πιστωτική κάρτα και πληροφοριών χρέωσης (οι «Προσωπικές Οικονομικές Πληροφορίες») σε ανεξάρτητη τρίτη εταιρεία (ή εταιρείες) επιλεγμένες από την Εταιρεία, αλλά όχι συνδεδεμένες με την Εταιρεία (ο «Εκτελών την Επεξεργασία»). Όπου ο Εκτελών την Επεξεργασία είναι υπεύθυνος για τη συλλογή, μεταβίβαση και/ή επεξεργασία των Προσωπικών Οικονομικών Πληροφοριών σας και σε μερικές περιπτώσεις, για την εκπλήρωση της παραγγελίας σας, όλες οι υποχρεώσεις πληρωμής για Προϊόντα της Ιστοσελίδας θα διέπονται από τους όρους χρήσης/υπηρεσίας και την πολιτική απορρήτου του Εκτελούντος την Επεξεργασία. Εάν πραγματοποιείτε αγορά από την Ιστοσελίδα εγγυάστε ότι είστε εξουσιοδοτημένος να κάνετε την αγορά χρησιμοποιώντας τη φόρμα πληρωμής με κάρτα που παρέχετε στον Εκτελούντα την Επεξεργασία. Πρέπει να είστε 18 χρονών και άνω, ώστε να μπορείτε να αγοράσετε Προϊόν Ιστοσελίδας. Η Εταιρεία δεν εγγυάται και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία αναφορικά ή σε σχέση με την υποβολή από μέρους σας παραγγελίας για ένα Προϊόν Ιστοσελίδας στον Εκτελούντα την Επεξεργασία. Εκτός αν άλλως επιβάλλεται από διατάξεις του εφαρμοστέου δικαίου που είναι αναγκαστικού δικαίου, η Εταιρεία δεν επιστρέφει χρήματα για αγορές που κάνετε από την Ιστοσελίδα. Είσαι αποκλειστικά υπεύθυνος για όποιες και όλες τις συναλλαγές με χρήση των Προσωπικών Οικονομικών Πληροφοριών σας, συμπεριλαμβανομένων, αλλά μη περιορισμένων σε, οποιεσδήποτε και όλες τις χρεώσεις. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι στην περίπτωση που ο Εκτελών την Επεξεργασία υποστεί παράβαση δεδομένων που επηρεάζει τις Προσωπικές Οικονομικές Πληροφορίες σας, η Εταιρεία δε θα ευθύνεται σε οποιαδήποτε περίπτωση ή δε θα είναι υπεύθυνη απέναντί σας για όποια τέτοια παραβίαση. Η Εταιρεία δε θα αποθηκεύει οποιοδήποτε αρχείο των Προσωπικών Οικονομικών Δεδομένων που αφορούν σε αγορές ή άλλες συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω των Εταιρικών Υπηρεσιών. Θα πρέπει συνεπώς να διατηρείτε αρχεία όλων των συναλλαγών σας. Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες που αφορούν στις συναλλαγές σας, ή πιστεύετε ότι υπάρχει ένα λάθος ή μη εξουσιοδοτημένη συναλλαγή ή δραστηριότητα που σχετίζεται με συναλλαγές με χρήση των Προσωπικών Οικονομικών Πληροφοριών σας, πρέπει να επικοινωνήσετε με τον Εκτελούντα την Επεξεργασία. 

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Οι Εταιρικές Υπηρεσίες περιλαμβάνουν πληροφορίες, κείμενα, αρχεία, εικόνες, βίντεο, ήχους, μουσικά έργα, έργα δημιουργών, εφαρμογές και οποιαδήποτε άλλα υλικά ή περιεχόμενο (συλλογικά το «Περιεχόμενο») της Εταιρείας (το «Εταιρικό Περιεχόμενο»). Το Εταιρικό Περιεχόμενο προστατεύεται από το δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, εμπορικών απορρήτων και από άλλους νόμους και όσον αφορά τις σχέσεις σας με την Εταιρεία, η Εταιρεία είναι κυρία και διατηρεί όλα τα δικαιώματα επί του Εταιρικού Περιεχομένου και των Εταιρικών Υπηρεσιών. Η Εταιρεία με την παρούσα σας παρέχει μια περιορισμένη, ανακλητή, μη δυνάμενη να παρέχει περαιτέρω υποάδειες, άδεια πρόσβασης και επίδειξης του Εταιρικού Περιεχομένου (εξαιρουμένου οποιουδήποτε πηγαίου κώδικα λογισμικού) αποκλειστικά για την προσωπική σας, μη εμπορική χρήση σε σχέση με την επίσκεψη της Εταιρικής Ιστοσελίδας και τη χρήση των Εταιρικών Υπηρεσιών. Οι Εταιρικές Υπηρεσίες μπορεί να περιέχουν επίσης Περιεχόμενο χρηστών και άλλων δικαιοπαρόχων της Εταιρείας. Εκτός αν προβλέπεται στην παρούσα Σύμβαση ή ρητώς επιτρέπεται στις Εταιρικές Υπηρεσίες, δεν έχετε το δικαίωμα να αντιγράψετε, κατεβάσετε (download), stream capture, αναπαράγετε, αντιγράψετε (duplicate), αρχειοθετήσετε, ανεβάσετε (upload), τροποποιήσετε, μεταφράσετε, δημοσιεύσετε, προβάλετε, μεταδώσετε, αναμεταδώσετε, διανείμετε, εκτελέσετε, εμφανίσετε, πωλήσετε ή με άλλο τρόπο χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε Περιεχόμενο που εμφανίζεται στις ή μέσω των Εταιρικών Υπηρεσιών.

Εκτός αν επιτρέπεται ρητώς από την Εταιρεία, απαγορεύεται αυστηρά να δημιουργήσετε έργα ή υλικά (συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιορισμένων σε γραμματοσειρές, εικονίδια, κουμπιά σύνδεσης, ταπετσαρίες, θέματα επιφανειών εργασίας, online καρτ ποστάλς, μοντάζ, mash-ups και παρόμοια βίντεο, ευχετήριες κάρτες και εμπορεύματα χωρίς άδεια) που απορρέουν από ή βασίζονται στο Εταιρικό Περιεχόμενο. Η απαγόρευση αυτή ισχύει ανεξάρτητα εάν τα παράγωγα έργα ή υλικά πωλούνται, ανταλλάσσονται ή δωρίζονται. Απαγορεύεται, είτε άμεσα είτε μέσω της χρήσης οποιασδήποτε συσκευής, λογισμικού, διαδικτυακής ιστοσελίδας, διαδικτυακής υπηρεσίας ή άλλων μέσων, να αφαιρέσετε, αναβάλετε, παρακάμψετε, αποφύγετε την εμπλοκή με, ή καταστρατηγήσετε οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων ή άλλων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων που σημειώνονται στο Περιεχόμενο, ή οποιονδήποτε άλλο μηχανισμό διαχείρισης ψηφιακών δικαιωμάτων, συσκευών ή άλλο μέτρο προστασίας περιεχομένου ή ελέγχου πρόσβασης, που σχετίζεται με το Περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων μηχανισμών γεοφιλτραρίσματος. Επιπλέον, δεν μπορείτε να δημιουργήσετε, αναδημιουργήσετε, διανείμετε, ή διαφημίσετε ευρετήριο για οποιοδήποτε σημαντικό τμήμα του Περιεχομένου, εκτός αν είστε εξουσιοδοτημένος από την Εταιρεία. Δεν μπορείτε να συστήσετε επιχείρηση χρησιμοποιώντας το Περιεχόμενο, ανεξαρτήτως του αν αποφέρει κέρδος ή όχι.

Η ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Οι Εταιρικές Υπηρεσίες προσφέρονται αποκλειστικά για την προσωπική σας χρήση και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εμπορικούς σκοπούς. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει εμπορικό περιεχόμενο κατά την αποκλειστική της διακριτική ευχέρεια. Κατανοείτε ότι ευθύνεστε για κάθε Περιεχόμενο που αναρτάτε, ανεβάζετε, μεταδίδετε ή αποστέλλετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή με άλλο τρόπο γνωστοποιείτε, μέσω ή σχετικά, με τις Εταιρικές Υπηρεσίες (συλλογικά το «Περιεχόμενο Χρήστη»). Επομένως, επιλέξτε προσεκτικά τις πληροφορίες που αναρτάτε μέσω ή σχετικά με τις Εταιρικές Υπηρεσίες. Αναγνωρίζετε ότι η Εταιρεία δεν ελέγχει το Περιεχόμενο του Χρήστη που αναρτάται από χρήστες μέσω των Εταιρικών Υπηρεσιών και συνεπώς αναγνωρίζετε ότι μπορεί να εκτεθείτε σε προσβλητικό, άσεμνο, ανακριβές ή άλλως ανάρμοστο Περιεχόμενο. Η Εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για αυτού του είδους το Περιεχόμενο. Εάν αντιληφθείτε κακή χρήση των Εταιρικών Υπηρεσιών, παρακαλούμε αναφέρετέ το αμέσως στην Εταιρεία, στην διεύθυνση: foxgreece.pressoffice@fox.com. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για την παρακολούθηση των Εταιρικών Υπηρεσιών, για ακατάλληλο Περιεχόμενο ή συμπεριφορά. Εάν οποτεδήποτε, η Εταιρεία επιλέξει κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να παρακολουθήσει τις Εταιρικές Υπηρεσίες, η Εταιρεία παρ’ όλα αυτά δε φέρει καμία ευθύνη για το Περιεχόμενο εκτός του Εταιρικού Περιεχομένου, δεν έχει καμία υποχρέωση να τροποποιήσει ή αφαιρέσει οποιοδήποτε ακατάλληλο Περιεχόμενο και καμία ευθύνη για τη συμπεριφορά οποιουδήποτε χρήστη.

Συμφωνείτε να μην χρησιμοποιείτε τις Εταιρικές Υπηρεσίες για:

να αναρτήσετε (post), ανεβάσετε ή άλλως διαβιβάσετε/μεταδώσετε ή συνδεθείτε με Περιεχόμενο που είναι: παράνομο, απειλητικό, επιβλαβές, υβριστικό, πορνογραφικό ή περιέχει γυμνό, προσβλητικό, παρενοχλητικό, υπερβολικά βίαιο, στρεβλό, δυσφημιστικό, επεμβατικό της ιδιωτικότητας άλλου, δημοσιότητας, δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, εμπορικών μυστικών, συμβάσεων ή άλλων δικαιωμάτων, ψευδών ή παραπλανητικών, άσεμνων, χυδαίων, συκοφαντικών, μισητών, ή διακριτικών,

να παραβιάσετε τα δικαιώματα άλλων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας, εμπορικών σημάτων, εμπορικών μυστικών, δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, δημοσιοτήτων ή άλλων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων,

να παρενοχλήσετε ή βλάψετε άλλο άτομο,

να εκμεταλλευτείτε ή θέσετε σε κίνδυνο ανήλικο,

να αποδυθείτε ή επιχειρήσετε να υποδυθείτε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο,

να εισάγετε ή εμπλακείτε σε δραστηριότητα που εμπεριέχει τη χρήση ιών, bots, worms/σκουληκιών, ή οποιουδήποτε άλλου κωδικού υπολογιστή, αρχείων ή προγραμμάτων που διακόπτουν, καταστρέφουν ή περιορίζουν τη λειτουργικότητα οποιουδήποτε λογισμικού υπολογιστή ή υλικού φορέα ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, ή άλλως επιτρέπουν τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή πρόσβαση σε υπολογιστή ή σε δίκτυο υπολογιστών,

να επέμβετε, καταστρέψετε, απενεργοποιήσετε, διακόψετε, παρεμποδίσετε, δημιουργήσετε ένα αδικαιολόγητο εμπόδιο ή αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στις Εταιρικές Υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των Εταιρικών διακομιστών (servers), δικτύων ή λογαριασμών,

να καλύψετε, αφαιρέσετε, απενεργοποιήσετε, εμποδίσετε, ή παρεμποδίσετε διαφημίσεις ή άλλα τμήματα των Εταιρικών Υπηρεσιών,

να χρησιμοποιήσετε τεχνολογία ή οποιοδήποτε αυτόματο σύστημα, όπως σενάρια (scripts) ή bots ώστε να συλλέξετε ονόματα χρηστών, κωδικούς, ηλεκτρονικές διευθύνσεις ή άλλα στοιχεία από τις Εταιρικές Υπηρεσίες, ή να παρακάμψετε ή τροποποιήσετε οποιαδήποτε τεχνολογία ασφαλείας ή λογισμικό, το οποίο αποτελεί μέρος των Εταιρικών Υπηρεσιών,

να αποστείλετε ή προκαλέσετε την αποστολή (άμεσα ή έμμεσα) μη ζητηθέντων μαζικών μηνυμάτων ή άλλων μη ζητηθέντων επικοινωνιών οποιουδήποτε είδους μέσω των Εταιρικών Υπηρεσιών. Εάν το κάνετε αυτό, αναγνωρίζετε ότι θα έχετε προκαλέσει σημαντική βλάβη στην Εταιρεία, αλλά το μέγεθος της ζημίας θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να υπολογιστεί. Ως ένα εύλογο υπολογισμό αυτής της ζημίας, συμφωνείτε να πληρώσετε στην Εταιρεία $50 για κάθε πραγματικό ή προοριζόμενο αποδέκτη μιας τέτοιας επικοινωνίας.

να ζητήσετε, συλλέξετε ή αιτηθείτε οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία για εμπορικούς ή παράνομους σκοπούς,

να αναρτήσετε, ανεβάσετε ή άλλως μεταδώσετε μια εικόνα ή ένα βίντεο ενός άλλου προσώπου χωρίς την συναίνεση του προσώπου αυτού,

να επιδοθείτε σε εμπορικές δραστηριότητες (συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιορισμένων σε πωλήσεις, διαγωνισμούς ή κληρώσεις) χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρείας,

να χρησιμοποιήσετε τις Εταιρικές Υπηρεσίες για να διαφημίσετε ή προωθήσετε ανταγωνιστικές υπηρεσίες, 

να χρησιμοποιήσετε τις Εταιρικές Υπηρεσίες με τρόπο ανακόλουθο με οποιοδήποτε ή όλο το Εφαρμοστέο Δίκαιο,

να επιχειρήσετε, διευκολύνετε ή ενθαρρύνετε άλλους να κάνουν οποιοδήποτε από τα ανωτέρω/προαναφερθέντα.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, αλλά αποποιείται οποιαδήποτε υποχρέωση ή ευθύνη, να αφαιρέσει το Περιεχόμενο του Χρήστη που παραβιάζει την παρούσα Σύμβαση, όπως καθορίζεται από την Εταιρεία κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια. Αναγνωρίζετε ότι η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ερευνά και να λαμβάνει τα κατάλληλα νομικά μέτρα εναντίον οποιουδήποτε που, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας, παραβιάζει την παρούσα Σύμβαση, συμπεριλαμβανομένου αλλά όχι περιορισμένου, να καταγγείλει το λογαριασμό χρήστη τους και/ή να αναφέρει αυτό το Περιεχόμενο Χρήστη, συμπεριφορά, ή δραστηριότητα στις κατά το νόμο αρμόδιες αρχές.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ (FORUMS)

Η Ιστοσελίδα παρέχει στους χρήστες την ικανότητα να αναρτούν δημόσια μηνύματα σε πίνακες συζήτησης και Τόπους Δημόσιας Συζήτησης («Forums»), τα οποία μπορεί να είναι ανοικτά στο κοινό γενικά, σε όλα τα μέλη της Ιστοσελίδας, ή σε ένα επιλεγμένο σύνολο μελών ενός συγκεκριμένου συνόλου, Forum. Αναγνωρίζετε ότι τα μηνύματα που αναρτώνται σε τέτοια Forums είναι δημόσια και η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια οποιωνδήποτε πληροφοριών που αποκαλύπτετε μέσω οποιουδήποτε Forum. Προβαίνετε σε τέτοιες αποκαλύψεις με δική σας ευθύνη. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο ή την ακρίβεια οποιωνδήποτε πληροφοριών αναρτώνται σε ένα Forum και δε θα ευθύνεται για όποιες αποφάσεις ληφθούν βασισμένες σε τέτοιες πληροφορίες. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, αλλά δεν έχει καμία υποχρέωση ή ευθύνη, να σας αποτρέψει από το να αναρτήσετε Περιεχόμενο Χρήστη σε οποιοδήποτε Forum και να περιορίσει ή αφαιρέσει το Περιεχόμενο Χρήστη σας από ένα Forum για οποιοδήποτε λόγο οποτεδήποτε.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΣΑΣ

Η Εταιρεία δεν διεκδικεί κανένα δικαίωμα ιδιοκτησίας στο Περιεχόμενο Χρήστη που αναρτάτε, ανεβάζετε, διαβιβάζετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), ή άλλως καθιστάτε διαθέσιμο, μέσω ή σε σχέση με τις Εταιρικές Υπηρεσίες, υπό την προϋπόθεση ωστόσο ότι το Περιεχόμενο Χρήστη δε θα περιέχει οποιοδήποτε Περιεχόμενο που έχει αναρτηθεί από έναν χρήστη, αλλά αποτελεί ήδη ιδιοκτησία της Εταιρείας ή οποιασδήποτε Συνδεδεμένης Εταιρείας. Εν όψει της δυνατότητας που σας παρέχεται, ενεργώντας υπό τους όρους του παρόντος, ρητά δέχεσθε οτι αναρτώντας οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη, μέσω ή σε σχέση με τις Εταιρικές Υπηρεσίες, με την παρούσα παρέχετε ρητά στην Εταιρεία και στις Συνδεδεμένες μας Εταιρείες, αδειούχους και εξουσιοδοτημένους χρήστες μία διαρκή, μη αποκλειστική, πλήρως εξοφλημένη και μη υποκείμενη σε δικαιώματα, δεκτική παροχής περαιτέρω υποάδειας χρήσης, μεταβιβάσιμη (ολικώς ή μερικώς), παγκόσμια άδεια να χρησιμοποιεί, τροποποιεί, αποσπά, προσαρμόζει, δημιουργεί παράγωγα έργα και συλλογές βασισμένα σε δημόσια εκτέλεση, δημόσια προβολή, αναπαραγωγή και διανομή τέτοιου Περιεχομένου Χρήστη, μέσω ή σε σχέση με τις Εταιρικές Υπηρεσίες ή σε σχέση με οποιαδήποτε διανομή ή δημοσίευση αυτών σε Υπηρεσίες Τρίτων (όπως ορίζονται κατωτέρω), πάνω σε και μέσω όλων των μορφών μέσων μαζικής ενημέρωσης, γνωστών μέχρι σήμερα ή που τυχόν επινοηθούν στο μέλλον, για όλους και κάθε σκοπό, συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιορισμένων σε προωθητικούς, διαφημιστικούς ή εμπορικούς σκοπούς. Η χρήση από την Εταιρεία αυτού του Περιεχομένου Χρήστη δε θα απαιτεί οποιαδήποτε περαιτέρω ειδοποίηση προς εσάς και αυτή η χρήση θα γίνεται χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη άδεια από εσάς ή πληρωμή σε εσάς ή σε οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει τη χωρητικότητα αποθήκευσης του Περιεχομένου Χρήστη που αναρτάτε μέσω ή σε σχέση με τις Εταιρικές Υπηρεσίες

Δηλώνετε και εγγυάστε ότι: (α) σας ανήκει το Περιεχόμενο Χρήστη που έχετε αναρτήσει μέσω ή σε σχέση με τις Εταιρικές Υπηρεσίες, ή άλλως έχετε το δικαίωμα να χορηγήσετε άδεια, όπως ορίζεται στο παρόν Τμήμα και (β) η ανάρτηση Περιεχομένου Χρήστη από εσάς μέσω ή σε σχέση με τις Εταιρικές Υπηρεσίες και οι Υπηρεσίες Τρίτων δεν παραβιάζει τα δικαιώματα της ιδιωτικής ζωής, δικαιώματα δημοσιότητας, δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, συμβατικά δικαιώματα ή όποια άλλα δικαιώματα οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου. Συμφωνείτε να πληρώσετε για όλα τα δικαιώματα, τέλη και όποια άλλα χρήματα που τυχόν οφείλονται σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εξαιτίας της χρήσης οποιουδήποτε Περιεχομένου Χρήστη αναρτημένου από εσάς μέσω ή σε σχέση με τις Εταιρικές Υπηρεσίες ή Υπηρεσίες Τρίτων.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Η Εταιρεία σέβεται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας άλλων και απαιτεί οι χρήστες μας να κάνουν το ίδιο. Δεν μπορείτε να ανεβάσετε, ενσωματώσετε, αναρτήσετε, αποστείλετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), μεταβιβάσετε ή με άλλο τρόπο γνωστοποιήσετε οποιοδήποτε υλικό το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα, εμπορικά απόρρητα ή άλλα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου. Η Εταιρεία έχει πολιτική καταγγελίας της πρόσβασης των κατ’ επανάληψη παραβατών στις Εταιρικές Υπηρεσίες σε κατάλληλες συνθήκες.

Εάν πιστεύετε ότι οποιοδήποτε υλικό που βρίσκεται ή είναι συνδεδεμένο από την Ιστοσελίδα, παραβιάζει τα διανοητικά σας δικαιώματα, παρακαλώ στείλετε στη διεύθυνσή της Εταιρείας που αναφέρεται στο τέλος της παρούσας παραγράφου, μια ειδοποίηση με την παραβίαση που ισχυρίζεστε ότι έχει γίνει, με όλες τις ακόλουθες πληροφορίες: (α) τα στοιχεία ταυτότητας του έργου πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχυρίζεστε ότι έχει παραβιασθεί, ή εφόσον πολλαπλά έργα πνευματικής ιδιοκτησίας καλύπτονται από μια ειδοποίηση, μια αντιπροσωπευτική λίστα αυτών των έργων, (β) τα στοιχεία ταυτότητας του ισχυριζόμενου παραβιάζοντος υλικού και πληροφορίες εύλογα επαρκείς να μας επιτρέψουν να εντοπίσουμε το υλικό στις Εταιρικές Υπηρεσίες (όπως ο URL(s) του ισχυριζόμενου παραβιάζοντος υλικού), (γ) πληροφορίες εύλογα επαρκείς να μας επιτρέψουν να επικοινωνήσουμε μαζί σας, όπως διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και εάν υπάρχει μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, (δ) δήλωσή σας ότι θεωρείτε καλόπιστα ότι η αμφισβητούμενη χρήση δεν έχει εξουσιοδοτηθεί από το δικαιούχο των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, τον αντιπρόσωπό του ή τις νομικές αρχές, (ε) υπεύθυνη κατά τον νόμο δήλωσή σας ότι οι ανωτέρω πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην ειδοποίησή σας, είναι ακριβείς και, ότι είστε ο δικαιούχος ενός αποκλειστικού δικαιώματος το οποίο φέρεται ότι έχει παραβιασθεί ή ότι είστε νομίμως εξουσιοδοτημένος να ενεργήσετε στο όνομα και για λογαριασμό του δικαιούχου, και (στ) την φυσική σας ή ηλεκτρονική υπογραφή. Ο Αντιπρόσωπος των Δικαιωμάτων της Πνευματικής Ιδιοκτησίας της Εταιρείας, στον οποίο θα γίνει η ειδοποίηση για την φερόμενη παραβίαση μπορεί να ενημερωθεί στην διεύθυνση: foxgreece.pressoffice@fox.com

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

Οι Εταιρικές Υπηρεσίες μπορούν να παρέχουν, ή τρίτοι μπορούν να παρέχουν συνδέσμους σε άλλες Ιστοσελίδες, εφαρμογές, πηγές, ή άλλες υπηρεσίες που έχουν δημιουργηθεί από τρίτους (οι «Υπηρεσίες Τρίτων»). Όταν χρησιμοποιείτε Υπηρεσία Τρίτου, συναλλάσσεστε με τον τρίτο και όχι με την Εταιρεία. Εάν επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε Υπηρεσία Τρίτου και να μοιραστείτε πληροφορίες με αυτόν, οι Υπηρεσίες Τρίτων μπορεί να χρησιμοποιούν και να μοιράζονται τα δεδομένα σας σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου των Υπηρεσιών του Τρίτου και των ρυθμίσεων απορρήτου σας σε τέτοια Υπηρεσία Τρίτου. Επιπρόσθετα, ο τρίτος που παρέχει την Υπηρεσία Τρίτου, μπορεί να χρησιμοποιήσει άλλα μέρη για να παρέχουν μέρη της εφαρμογής ή της υπηρεσίας σε εσάς, όπως τεχνολογία, υπηρεσίες ανάπτυξης ή πληρωμής. Η Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη και δεν εγγυάται, είτε ρητώς είτε σιωπηρώς, για τις Υπηρεσίες του Τρίτου ή τους παρόχους τέτοιων Υπηρεσιών του Τρίτου (συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιορισμένων στην ακρίβεια ή πληρότητα των πληροφοριών που παρέχονται από την Υπηρεσία αυτού του Τρίτου ή τις πολιτικές απορρήτου αυτού). Ένταξη οποιασδήποτε Υπηρεσίας Τρίτου ή Συνδέσμου αυτού στις Εταιρικές Υπηρεσίες δε συνιστά αποδοχή ή έγκριση της Υπηρεσίας του Τρίτου. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο ή τις πρακτικές οποιωνδήποτε Ιστοσελίδων, εκτός της Ιστοσελίδας, ακόμη κι αν η Ιστοσελίδα συνδέεται με την Ιστοσελίδα κι ακόμα κι αν αυτή διαχειρίζεται Συνδεδεμένη Εταιρεία ή εταιρεία που συνδέεται διαφορετικά με την Ιστοσελίδα. Χρησιμοποιώντας τις Εταιρικές Υπηρεσίες, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη ούτε ευθύνεται απέναντί σας, για οποιοδήποτε περιεχόμενο ή άλλα υλικά που φιλοξενούνται και παρέχονται από οποιαδήποτε Ιστοσελίδα, εκτός της Ιστοσελίδας. Όταν αποκτάτε πρόσβαση στις Υπηρεσίες Τρίτου, το κάνετε με δική σας ευθύνη. Η Εταιρεία σας ενθαρρύνει να μην παρέχετε προσωπικές αναγνωρίσιμες πληροφορίες σε οποιαδήποτε Υπηρεσία Τρίτου, εκτός κι αν γνωρίζετε και νιώθετε σίγουροι με το μέρος με το οποίο συναλλάσσεστε.

Εάν ενδιαφέρεστε να δημιουργήσετε υπερκείμενους συνδέσμους (hypertextlinks) στην Ιστοσελίδα, πρέπει να επικοινωνήσετε με τη FOX στην διεύθυνση foxgreece.pressoffice@fox.com πριν το πραγματοποιήσετε. Κατά την δημιουργία υπερκείμενων συνδέσμων, δεν πρέπει να παρουσιάσετε καθ’ οποιονδήποτε τρόπο, είτε άμεσα είτε έμμεσα, ότι έχετε λάβει την έγκριση, χορηγία ή υποστήριξη της Ιστοσελίδας ή της FOX, συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων υπαλλήλων της, αντιπροσώπων, διευθυντών, αξιωματούχων ή μετόχων.

Η Εταιρεία δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τις διαφημίσεις τρίτων που αναρτώνται στην Ιστοσελίδα, ούτε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που παρέχονται από τους διαφημιστές της.

ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ ΜΕΛΩΝ

Είστε αποκλειστικά υπεύθυνος για τις συναλλαγές σας με τους χρήστες άλλων Εταιρειών, παρόχους Υπηρεσιών Τρίτων ή οποιωνδήποτε άλλων μερών με τους οποίους συναλλάσσεστε μέσω ή σε σχέση με τις Εταιρικές Υπηρεσίες. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, αλλά δεν έχει την υποχρέωση, να αναμειχθεί σε αυτές τις διαφορές.

ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Η χρήση των Εταιρικών Υπηρεσιών διέπεται επίσης από την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας (www.natgeo.com/gr/info/privacy-policy), η οποία ενσωματώνεται με την παρούσα στην παρούσα Σύμβαση.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ

Οι Εταιρικές Υπηρεσίες παρέχονται «όπως έχουν» και «όπως υφίστανται» και η Εταιρεία δεν εγγυάται ούτε υπόσχεται οποιαδήποτε συγκεκριμένα αποτελέσματα από τη χρήση των Εταιρικών Υπηρεσιών. Η Εταιρεία αποποιείται ρητά οποιεσδήποτε εγγυήσεις και όρους οποιουδήποτε είδους, είτε ρητούς είτε σιωπηρούς, συμπεριλαμβανομένων αλλά μη περιορισμένων σε σιωπηρές εγγυήσεις εμπορευσιμότητας, καταλληλόλητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό και μη παραβίαση. Ειδικότερα, η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι η χρήση από εσάς των Εταιρικών Υπηρεσιών θα είναι συνεχής, έγκαιρη, ασφαλής ή χωρίς σφάλματα ή οποιαδήποτε πληροφορία που αποκτηθεί από εσάς πάνω σε, μέσω ή σε σχέση με τις Εταιρικές Υπηρεσίες ή τις Υπηρεσίες Τρίτων (συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, μέσω του Περιεχομένου Χρήστη ή διαφημίσεων τρίτων) θα είναι ακριβής ή αξιόπιστη. Με την επιφύλαξη τυχόν διατάξεων αναγκαστικού δικαίου του εφαρμοστέου δικαίου, σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δε θα ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία, συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιορισμένων σε υλικές ζημίες, τραυματισμό ή θάνατο, η οποία απορρέει από τη χρήση των Εταιρικών Υπηρεσιών, προβλήματα ή τεχνική δυσλειτουργία σε σχέση με τη χρήση των Εταιρικών Υπηρεσιών, συμμετοχή σε μια εκδήλωση της Εταιρείας, οποιοδήποτε υλικό που τυχόν κατεβάσει ή αποκτήσει με άλλο τρόπο σε σχέση με τις Εταιρικές Υπηρεσίες, κάθε Περιεχόμενο Χρήστη, διαφήμιση τρίτου ή Υπηρεσία Τρίτου που έχει αναρτηθεί μέσω ή σε σχέση με τις Εταιρικές Υπηρεσίες ή τη συμπεριφορά οποιωνδήποτε χρηστών των Εταιρικών Υπηρεσιών, είτε είναι στο δίκτυο είτε όχι. Η χρήση από εσάς του Περιεχομένου Χρήστη, των διαφημίσεων τρίτων, των υπηρεσιών Τρίτων και τα αγαθά και οι υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτους γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και δικό σας κίνδυνο. Το Περιεχόμενο Χρήστη, οι διαφημίσεις τρίτων και οι Υπηρεσίες Τρίτων δεν αντανακλούν απαραίτητα τις απόψεις ή την πολιτική της Εταιρείας.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΕΣΑΣ Ή ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΜΜΕΣΗ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ, ΤΥΧΑΙΑ ΖΗΜΙΑ, Ή ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΦΥΓΟΝ ΚΕΡΔΟΣ, ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΌ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΑΚΟΜΑ ΚΙ ΑΝ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΝΤΙΘΕΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΛΗΦΘΕΙΣΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΘΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΠΑΝΤΑ ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΠΛΗΡΩΣΕΙ, ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΠΛΗΡΩΣΕΙ, ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

EΛΕΓΧΟΙ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ

Το διαθέσιμο λογισμικό σε σχέση με τις Εταιρικές Υπηρεσίες (το «Λογισμικό») υπόκειται περαιτέρω στον έλεγχο εξαγωγών των Ηνωμένων Πολιτειών. Κανένα λογισμικό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί (download) από τις Εταιρικές Υπηρεσίες ή άλλως να εξαχθεί ή επανεξαχθεί σε παραβίαση του δικαίου περί εξαγωγών των Ηνωμένων Πολιτειών. Το κατέβασμα ή η χρήση του Λογισμικού γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη.

ΔΙΑΦΟΡΕΣ

Με την επιφύλαξη τυχόν διατάξεων αναγκαστικού δικαίου του εφαρμοστέου δικαίου, η Σύμβαση θα διέπεται από και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με τους Νόμους της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, μη λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων ιδιωτικού διεθνούς δικαίου και εσείς και η Εταιρεία συμφωνείτε ότι υπόκειστε στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Νέας Υόρκης, τα οποία θα επιλύσουν οποιαδήποτε διαφορά που απορρέει από την Σύμβαση ή τις Εταιρικές Υπηρεσίες. Ειδικά σε περίπτωση που αυτό επιβάλλεται από το δίκαιο προστασίας του καταναλωτή του κάθε κράτους από όπου ο καταναλωτής κάνει χρήση των υπηρεσιών μας, στην έκταση που αυτές οι διατάξεις επιβάλλουν την εφαρμογή άλλου δικαίου από το ανωτέρω αναφερόμενο ή την υπαγωγή και σε άλλη ή σε άλλη δικαιοδοσία δικαστηρίων άλλου κράτους από τα ανωτέρω, αυτά θα υπερισχύουν των ανωτέρω συμβατικών επιλογών και θα εφαρμόζονται αντί αυτών αν έτσι επιθυμεί ο καταναλωτής.

ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΑΝΤΙΚΕΙΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΤΑΞΕΙΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΝ ΓΝΩΣΕΙ ΣΑΣ, ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΩΣ ΚΑΙ ΕΚΟΥΣΙΩΣ ΠΑΡΑΙΤΕΙΣΘΕ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΣΕ ΔΙΚΗ ΜΕ ΕΝΟΡΚΟΥΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΑΧΗ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΒΑΝΟΜΕΝΗΣ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΣΕ, ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΞΙΩΣΕΙΣ, ΑΝΤΑΓΩΓΕΣ Ή ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ) ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ Ή ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να τηρείτε την Εταιρεία, τις Συνδεδεμένες της Εταιρείες, τους υπεργολάβους και άλλους συνεργάτες και τους αντίστοιχους υπαλλήλους τους, αντιπροσώπους, συνεργάτες και εργαζομένους αποζημιωμένους από κάθε απώλεια, ευθύνη, αξίωση ή απαίτηση, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιορισμένων σε, εύλογες δικηγορικές αμοιβές, οι οποίες έχουν καταβληθεί από οποιονδήποτε τρίτον εξαιτίας ή από τη χρήση από εσάς της Ιστοσελίδας ή των Εταιρικών Υπηρεσιών, την παραβίαση από μέρους σας της παρούσας Σύμβασης, την παραβίαση από μέρους σας οποιωνδήποτε δικαιωμάτων ενός άλλου ή οποιουδήποτε περιεχομένου που αναρτάτε ή άλλως υποβάλετε μέσω ή σε σχέση με τις Εταιρικές Υπηρεσίες.

ΜΗ ΖΗΤΗΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟΒΟΛΕΣ

Η Εταιρεία δεν αποδέχεται μέσω των Εταιρικών Υπηρεσιών ή άλλως, μη ζητηθείσες υποβολές, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, υποβολές ιδεών για blogs, άρθρα, σενάρια (scripts), story lines, fan fiction, χαρακτήρες, σχέδια, πληροφορίες, εισηγήσεις, προτάσεις, ιδέες ή αντιλήψεις. Η πολιτική της Εταιρείας είναι απλά να διαγράφει κάθε τέτοια υποβολή χωρίς να τη διαβάσει ή προωθήσει σε προσωπικό άλλης Εταιρείας, ή προσωπικό Συνδεδεμένων Εταιρειών. Ως εκ τούτου, οποιαδήποτε ομοιότητα μεταξύ μιας μη ζητηθείσας υποβολής και οποιωνδήποτε στοιχείων σε μια δημιουργική εργασία μιας Εταιρείας ή Συνδεδεμένης Εταιρείας συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, ενός έργου, μιας σειράς, μιας ιστορίας, ενός τίτλου ή ιδέας, θα ήταν απλά συμπωματική. Εάν μη ζητηθείσες υποβολές αποστέλλονται στην Εταιρεία μέσω των Εταιρικών Υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένου αλλά όχι περιορισμένου σε οποιοδήποτε δημόσιο Forum), ωστόσο, τέτοιες υποβολές και δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ρητά συναινείτε αποδεχόμενοι την παρούσα, ότι καθίστανται περιουσία της Εταιρείας και μπορούν να χρησιμοποιηθούν, αντιγραφούν, παραχωρηθούν, προσαρμοστούν, μεταδοθούν, διανεμηθούν, πραγματοποιηθούν δημοσίως, δημοσιευτούν, εμφανιστούν, ή διαγραφούν από την Εταιρεία κατά το δοκούν. Συμφωνείτε ότι δε δικαιούστε οποιαδήποτε αποζημίωση, επιβράβευση ή γνωστοποίηση οποιουδήποτε είδους και ότι με την αποστολή μιας μη ζητηθείσας υποβολής παραιτείστε από το δικάιωμά σας να προβάλλεται οποιαδήποτε αξίωση εναντίον της Εταιρείας ή Συνδεδεμένης Εταιρείας, που σχετίζεται με μη ζητηθείσες υποβολές, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, αδικοπραξίας, παράβαση συμβατικής διάταξης ή παραβίαση του όρου εμπιστευτικότητας.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η Εταιρεία από καιρό σε καιρόν μπορεί να αναρτά εργασιακές ευκαιρίες στις Εταιρικές Υπηρεσίες και/ή να προσκαλεί τους χρήστες να υποβάλουν βιογραφικά. Εάν επιλέξετε να υποβάλετε το όνομά σας, πληροφορίες επικοινωνίας, βιογραφικό και/ή άλλες προσωπικές πληροφορίες στην Εταιρεία, σε απάντηση των αγγελιών εργασίας, εξουσιοδοτείτε την Εταιρεία να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες αυτές για όλες τις νόμιμες προσλήψεις και τους νόμιμους σκοπούς εργασίας. Η Εταιρεία επίσης διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να προωθήσει τις πληροφορίες που υποβάλετε στις Συνδεδεμένες της Εταιρείες για νόμιμους εμπορικούς σκοπούς. Τίποτα στην παρούσα Σύμβαση ή που περιέχεται στις Εταιρικές Υπηρεσίες δεν αποτελεί υπόσχεση από την Εταιρεία, να επικοινωνήσει, καλέσει σε συνέντευξη, προσλάβει ή απασχολήσει οποιοδήποτε άτομο που υποβάλει πληροφορίες σε αυτή, ούτε οτιδήποτε στην παρούσα Σύμβαση ή που περιέχεται στις Εταιρικές Υπηρεσίες αποτελεί υπόσχεση ότι η Εταιρεία θα αναθεωρήσει οποιεσδήποτε ή όλες τις πληροφορίες που θα υποβληθούν σε αυτή από χρήστες των Εταιρικών Υπηρεσιών.

ΔΙΑΦΟΡΑ

Η μη άσκηση από την Εταιρεία ή η μη εφαρμογή οποιουδήποτε δικαιώματος ή διάταξης της παρούσας Σύμβασης, δε συνιστά παραίτηση από το δικαίωμα ή τη διάταξη αυτή. Οι Επικεφαλίδες στην παρούσα Σύμβαση έχουν τεθεί για λόγους ευκολίας μόνο και δεν έχουν καμία νομική ή συμβατική ισχύ. Η Εταιρεία είναι ένα εμπορικό σήμα της FOX Networks Group. Η παρούσα Σύμβαση λειτουργεί στο μέγιστο βαθμό, επιτρεπόμενο από το νόμο. Εάν οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Σύμβασης είναι παράνομη, άκυρη ή μη εφαρμόσιμη, η διάταξη αυτή θεωρείται άκυρη και δεν επηρεάζει την εγκυρότητα και την εφαρμογή των λοιπών διατάξεων.

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στην διεύθυνση foxgreece.pressoffice@fox.com αναφορικά με οποιεσδήποτε απορίες που αφορούν στην παρούσα σύμβαση.