11/9: Πού Βρισκόσουν;

1212
©National Geographic
11/9: Πού Βρισκόσουν;

Σύνοψη

Ένα ντοκιμαντέρ που καταγράφει τις αποφάσεις ζωής και θανάτου που πήραν οι άνθρωποι μέσα στο χάος των επιθέσεων της 9/11 και των ημερών που τις ακολούθησαν.