Ο Μυστικός Τάφος του Α' Αυτοκράτορα της Κίνας

1212
© National Geographic
Ο Μυστικός Τάφος του Α' Αυτοκράτορα της Κίνας

Σύνοψη

Ανακαλύπτουμε τα μυστικά που κρύβονται στον τάφο του πρώτου Αυτοκράτορα της Κίνας, όπου ένας πήλινος στρατός φυλάσσει μακάβρια ευρήματα τόσο σημαντικά που αλλάζουν όσα γνωρίζαμε ως τώρα.