Προστατεύοντας τον Παράδεισο: Η Ιστορία του Νίουε

88
©National Geographic
Προστατεύοντας τον Παράδεισο: Η Ιστορία του Νίουε

Σύνοψη

Το Pristine Seas του National Geographic επιστρέφει στο Νίουε για να μελετήσει πώς ένα καινούργιο υδάτινο καταφύγιο βοηθά στην προστασία των θαλάσσιων πόρων της περιοχής για τις επόμενες γενιές.

Clips

Εναλλακτικές ώρες προβολής

  • Αμέσως μετά
    Σάββατο 27 Ιουλίου 19.25
    88
    Στο National Geographic