«Προστατεύστε τον Τιτανικό» με τον Bob Ballard

88
© National Geographic
«Προστατεύστε τον Τιτανικό» με τον Bob Ballard

Σύνοψη

Η ανακάλυψη του Τιτανικού το 1985 έλυσε ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια του 20ού αιώνα. Σήμερα όμως, σχεδόν 100 χρόνια μετά το τραγικό ναυάγιο, το πλοίο κινδυνεύει και πάλι. Θα χαθεί για άλλη μια φορά;

Εναλλακτικές ώρες προβολής

 • Αμέσως μετά
  Σάββατο 8 Ιουλίου 20.10
  88
  Στο National Geographic
  Σάββατο 8 Ιουλίου 23.20
  88
  Στο National Geographic