Μωρά Καρχαρίες

Παρασκευή 26 Απριλίου 23.10

© National Geographic
Μωρά Καρχαρίες

Σύνοψη

Από τους πιο γνώριμους μέχρι τους πιο απρόσμενους, ακολουθούμε 4-5 εντελώς διαφορετικά είδη μωρών καρχαρία από πριν γεννηθούν μέχρι τους πρώτους μήνες τους - πώς μαθαίνουν να αποφεύγουν τον κίνδυνο, να βρίσκουν καταφύγιο και να κυνηγούν.

Εναλλακτικές ώρες προβολής

  • Αμέσως μετά
    Παρασκευή 26 Απριλίου 09.05
    Στο National Geographic WILD
    Παρασκευή 26 Απριλίου 12.45
    Στο National Geographic WILD