Ο Πόλεμος των Λιονταριών

© National Geographic
Ο Πόλεμος των Λιονταριών

Σύνοψη

Ακολουθήστε ένα αρσενικό λιοντάρι καθώς μεταμορφώνεται από αθώο μικρό σε αρχηγό, ενώ προστατεύει τον χώρο του στην αφρικανική σαβάνα και μεγαλώνει την αγέλη του.