Οι Γίγαντες των Ωκεανών

© National Geographic
Οι Γίγαντες των Ωκεανών

Σύνοψη

Προϊστορικοί γίγαντες κυριαρχούν στους ωκεανούς. Εισχωρήστε κάτω από την επιφάνεια του νερού για μια συναρπαστική ματιά και ακούστε αυτά τα μαγευτικά πλάσματα, τις φάλαινες.