Γεννημένος Βασιλιάς

Τρίτη 15.00

© National Geographic
Γεννημένος Βασιλιάς

Σύνοψη

Με τη βοήθεια του αδερφού του, ο Mtima αντιμετωπίζει τις δυσκολίες της ζωής και μαθαίνει το πραγματικό νόημα της δύναμης και της ηγεσίας για να γίνει ο Βασιλιάς που πάντα ονειρευόταν.

Εναλλακτικές ώρες προβολής

  • Αμέσως μετά
    Τρίτη 21 Μαίου 15.00
    Στο National Geographic WILD
    Τρίτη 28 Μαίου 11.55
    Στο National Geographic WILD