Γεννημένος Βασιλιάς

ΠΕΜΠΤΗ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 19.35

© National Geographic
Γεννημένος Βασιλιάς

Σύνοψη

Με τη βοήθεια του αδερφού του, ο Mtima αντιμετωπίζει τις δυσκολίες της ζωής και μαθαίνει το πραγματικό νόημα της δύναμης και της ηγεσίας για να γίνει ο Βασιλιάς που πάντα ονειρευόταν.

Εναλλακτικές ώρες προβολής

  • Αμέσως μετά
    ΠΕΜΠΤΗ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 09.15
    Στο National Geographic WILD
    ΠΕΜΠΤΗ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 15.35
    Στο National Geographic WILD