Η Επιστροφή του Λευκού Καρχαρία

© National Geographic
Η Επιστροφή του Λευκού Καρχαρία

Σύνοψη

Το Κέιπ Κοντ - η παιδική χαρά της Αμερικής - είναι ένας καινούργιος τόπος για έναν κορυφαίο θηρευτή. Οι μεγάλοι λευκοί εμφανίζονται σε αυξανόμενους αριθμούς, ενώ για αιώνες ήταν άφαντοι.