Ένας Σφυροκέφαλος κοιτάζει το Φεγγάρι

ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 12.00

© National Geographic
Ένας Σφυροκέφαλος κοιτάζει το Φεγγάρι

Σύνοψη

Παρουσιάζουμε μια πρωτόγνωρη ματιά στις συναρπαστικές ζωές των σφυροκέφαλων καρχαριών και στην εκπληκτική σύνδεσή τους με το φεγγάρι.

Εναλλακτικές ώρες προβολής

  • Αμέσως μετά
    ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 12.00
    Στο National Geographic WILD