Ψυχή του Ωκεανού

© National Geographic
Ψυχή του Ωκεανού

Σύνοψη

Ένα ντοκιμαντέρ που εξερευνά την πολυπλοκότητα των ωκεάνιων οικοσυστημάτων. Εντυπωσιακή υποβρύχια κινηματογράφηση αποκαλύπτει κοινότητες αλληλεξαρτώμενων θαλάσσιων ειδών και υπογραμμίζει τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζει η βιοποικιλότητα στη διατήρηση ενός υγιούς ωκεανού. Η ταινία παρουσιάζει πολλά παραδείγματα ιδιαίτερης συμπεριφοράς ζώων. Μερικές από αυτές τις ιστορίες συμπεριφοράς δεν έχουν καταγραφεί ποτέ στο περελθόν. Το ντοκιμαντέρ "Ψυχή του Ωκεανού" αποδεικνύει την αξία της συνεργασίας μεταξύ των ειδών και της μεγάλης θαλάσσιας βιοποικιλότητας.