Λιοντάρια του Βάλτου

© National Geographic
Λιοντάρια του Βάλτου

Σύνοψη

Το ισχυρό αρσενικό μίας αγέλης λιονταριών έχει δολοφονηθεί από λαθροκυνηγούς και έχει αφήσει τρεις μητέρες με τα μικρά τους απροστάτευτες σε μια από της πιο επικίνδυνες περιοχές της Αφρικής.