Λιοντάρια Αναρριχητές

ΤΡΙΤΗ 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 20.10

© National Geographic
Λιοντάρια Αναρριχητές

Σύνοψη

Ο βιολόγος αιλουροειδών Alexander Braczkowski έχει αναλάβει μία νέα αποστολή: έχει 90 μέρες για να μετρήσει τα λιοντάρια της Ουγκάντα και να μάθει πώς τα πάει ο πληθυσμός. Δεν πρόκειται, όμως, για συνηθισμένα λιοντάρια.

Εναλλακτικές ώρες προβολής

  • Αμέσως μετά
    ΤΡΙΤΗ 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 18.00
    Στο National Geographic WILD
    ΤΡΙΤΗ 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 20.10
    Στο National Geographic WILD