Η Κοιλάδα των Λύκων

© National Geographic
Η Κοιλάδα των Λύκων

Σύνοψη

Διωγμένοι από τα εδάφη τους από μια αντίπαλη αγέλη, οι λύκοι Druid Peak ανασυγκροτούνται για την επανάκτηση της κοιλάδας. Η μάχη είναι άγρια και οι δύο πλευρές πρόθυμες να τα διακινδυνεύσουν όλα.