Άγριο Λάπλαντ

© National Geographic
Άγριο Λάπλαντ

Σύνοψη

Μια περιγραφική παρουσιάση των μαγικών, άγριων πλασμάτων που ζουν στη Λαπωνία.