Η Λύκαινα του Γέλοουστοουν

© National Geographic
Η Λύκαινα του Γέλοουστοουν

Σύνοψη

Η επική βιογραφία μιας λύκαινας, η οποία ακολούθησε μια απίστευτα ασυνήθιστη πορεία στη ζωή της και απόκτησε θέση μεγάλης δύναμης για ένα θηλυκό: την αρχηγία της αγέλης.