Το Τέλος του Κόσμου των Ζώων

© National Geographic
Το Τέλος του Κόσμου των Ζώων

Σύνοψη

Μια ματιά σε παράξενους μαζικούς θανάτους ζώων, όπως χιλιάδων καβουριών, εκατομμυρίων ψαριών, αλλά και πουλιών που πέφτουν από τον ουρανό.