1917: Ένα Έτος, Δύο Επαναστάσεις

1212
1917: One Year, Two Revolutions © AKG
1917: Ένα Έτος, Δύο Επαναστάσεις

Σύνοψη

Ανάμεσα στο Φεβρουάριο και τον Οκτώβριο του 1917, η Αυτοκρατορική Ρωσία που κάποτε θεωρούνταν αιώνια, βιώνει την επανάσταση. Εννέα μήνες μαζικής και αυθόρμητης εξέγερσης που ξέσπασε με το τέλος του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου. Εννέα μήνες ελπίδων, ελευθερίας και δημοκρατικών προσδοκιών, που καταγράφηκαν τότε από έναν δημοσιογράφο που ζούσε στην Αγία Πετρούπολη, ρίχνοντας φως στη σκοτεινή εκείνη περίοδο. Εννέα μήνες αναταραχών και ανασφάλειας, πριν από ένα πραξικόπημα που επέφερε την εξέγερση αλλάζοντας το ρου της ιστορίας και σε τεράστιο βαθμό, το μέλλον του πολιτισμού.