Εμπόριο Σαρκός στον 21ο Αιώνα

1616
Εμπόριο Σαρκός στον 21ο Αιώνα

Σύνοψη

Βλέπουμε τι συμβαίνει όταν μια αφοσιωμένη ομάδα αστυνομικών καταδιώκει ένα αδίστακτο κύκλωμα διακίνησης λευκής σαρκός στην Ταϊλάνδη.