11/9: Ο Φάρος του Σημείου Μηδέν

1212
Vincent Geloso
11/9: Ο Φάρος του Σημείου Μηδέν

Σύνοψη

Η ανείπωτη ιστορία του Ten House, του πυροσβεστικού φάρου που βρισκόταν δίπλα στους Δίδυμους Πύργους. Οι πυροσβέστες του ήταν οι πρώτοι που μπήκαν και οι τελευταίοι που βγήκαν από τα φλεγόμενα κτίρια την 11/9.