Ο Μεγάλος Πόλεμος της Αμερικής 1917-1918

America’s Great War 1917-1918 © CC&C
Ο Μεγάλος Πόλεμος της Αμερικής 1917-1918

Σύνοψη

Παρακολουθήστε την ηρωική και τραγική ιστορία των Αμερικανών στρατιωτών σε αυτή τη φρικτή σύγκρουση, μέσα από άγνωστα μέχρι σήμερα αρχεία αλλά και σύγχρονο υλικό από τις αρχαιολογικές ανασκαφές που έγιναν στα πεδία μάχης του Α' ΠΠ.