Ο Στρατός-Φάντασμα της Κίνας

1212
Ο Στρατός-Φάντασμα της Κίνας

Σύνοψη

Ο Πήλινος Στρατός της Κίνας αποτελεί μοναδική δημιουργία όχι μόνο για την αρχαία Κίνα αλλά και για όλο τον υπόλοιπο κόσμο μέχρι σήμερα.