Η Μεγαλύτερη Απάτη στην Ποδηλασία

1212
© Marcio Jose Sanchez)
Η Μεγαλύτερη Απάτη στην Ποδηλασία

Σύνοψη

Η αλήθεια πίσω από ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα στην ιστορία του αθλητισμού, με συνεντεύξεις από τα μέλη του στενού κύκλου του Armstrong.