Τα Σκοτεινά Μυστικά του Lusitania

88
Τα Σκοτεινά Μυστικά του Lusitania

Σύνοψη

Μια νέα αποστολή εξερευνά το ναυάγιο του βυθισμένου πλοίου επιχειρώντας να ανακαλύψει τα πάντα γι' αυτό το ενός αιώνα έγκλημα πολέμου.