Η Αυγή της Ανθρωπότητας

88
Η Αυγή της Ανθρωπότητας

Σύνοψη

Χιλιάδες θραύσματα από οστά έχουν βρεθεί βαθιά σε σπηλιές της Νότιας Αφρικής, ρίχνοντας φως σε μια άγνωστη περίοδο της εξέλιξής μας: την αρχή της ανθρωπότητας.