Στα Βάθη του Τριγώνου των Βερμούδων

88
Στα Βάθη του Τριγώνου των Βερμούδων

Σύνοψη

Ανακαλύψτε με ακρίβεια τι υπάρχει κάτω από την επιφάνεια του μυθικού Τριγώνου των Βερμούδων, με τη βοήθεια στοιχείων από εξελιγμένες έρευνες με ραντάρ.