Ανακαλύπτοντας την Ατλαντίδα

88
Ανακαλύπτοντας την Ατλαντίδα

Σύνοψη

Τρεις επιστημονικές ομάδες δοκιμάζουν πιθανές τοποθεσίες της θρυλικής χαμένης πόλης και τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά.