Ζωή Kάτω από το Mηδέν: Πρώτοι Κάτοικοι της Αλάσκας Trailer

Κύκλος 3

Οι αυτόχθονες πληθυσμοί της Αλάσκας επιβιώνουν σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον μέσα από τις μεταξύ τους σχέσεις και τη σύνδεσή τους με τη γη και τους προγόνους τους.

00:30

Περισσότερα για τη σειρά  (2 videos)