Ο Πόλεμος του Άνθρακα

1212
Ο Πόλεμος του Άνθρακα

Σύνοψη

Μια σειρά που ακολουθεί Αμερικανούς πολίτες σε κοινότητες ανά τη χώρα καθώς παλεύουν με το κληροδότημα της βιομηχανίας του άνθρακα και προσπαθούν να αποφασίσουν ποιο θα πρέπει να είναι το μέλλον μέσα στο υπάρχον πολιτικό κλίμα.