Εξάπλωση: Από τον Έμπολα στον COVID-19

1212
©National Geographic
Εξάπλωση: Από τον Έμπολα στον COVID-19

Σύνοψη

Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε πώς να αντιμετωπίσουμε μια παγκόσμια επιδημία χωρίς πρώτα να εξετάσουμε τις επιστημονικές και ιστορικές αλήθειες, του περιορισμού εξάπλωσης. Οι ομοιότητες του COVID-19 με τον Έμπολα είναι ξεκάθαρες: ιατρικό προσωπικό προσπαθεί να σώσει ζωές χωρίς προστατευτικό εξοπλισμό ενώ κυβερνήσεις και υπηρεσίες κάνουν σοβαρά λάθη και μετά επιχειρούν να συμμαζέψουν μια πανδημία που έχει ξεφύγει από τον έλεγχο.