Άνθρωπος Πίθηκος

1212
Άνθρωπος Πίθηκος

Σύνοψη

Έχουμε συνηθίσει να ακούμε ισχυρισμούς ότι εμείς οι άνθρωποι είμαστε στην πραγματικότητα απλά πίθηκοι και ότι το 98 τοις εκατό του DNA μας είναι ίδιο με εκείνο των χιμπαντζήδων. Πόσο μοιάζουμε όμως;