11η Σεπτεμβρίου: Ο Πόλεμος Συνεχίζεται

1212
NIST
11η Σεπτεμβρίου: Ο Πόλεμος Συνεχίζεται

Σύνοψη

Μια ματιά στην εξελισσόμενη ιστορία του ισλαμικού πολέμου ενάντια στη Δύση, αλλά και στο πώς χρησιμοποιούν οι τρομοκρατικές ομάδες το διαδίκτυο προκειμένου να αυξήσουν και να φανατίσουν τα μέλη τους.