Λιμενική Ασφάλεια: Αμβούργο

1616
National Geographic
Λιμενική Ασφάλεια: Αμβούργο

Σύνοψη

Το λιμάνι του Αμβούργου αποτελεί το βασικό κέντρο εισαγωγών και εξαγωγών της Γερμανίας , οπότε διάφοροι λαθρέμποροι από όλον τον κόσμο προσπαθούν να το εκμεταλλευτούν για να μεταφέρουν ναρκωτικά, όπλα και πειρατικά προϊόντα. Ακολουθούμε τις στοχευμένες επιχειρήσεις των τελωνειακών από ύποπτα φορτία προς εξαγωγή, έως την κατάσχεσή τους στο Αμβούργο. Παρακολουθούμε αποκλειστικά τις επιχειρήσεις του πιο επιτυχημένου τελωνείου της Γερμανίας και την κατάσχεση ναρκωτικών και λοιπών παράνομων προϊόντων.