Ο Μακάν και ο Αετός

1212
Ο Μακάν και ο Αετός

Σύνοψη

Ένας από τους τελευταίους εκπαιδευτές αετών του λαού του, ο Macan μαθαίνει στον γιο του την τέχνη του σε μια προσπάθεια να διατηρήσει το αρχαίο κινέζικο έθιμο.