Η Ανθρωπότητα από το Διάστημα

88
© DSP/Handel
Η Ανθρωπότητα από το Διάστημα

Σύνοψη

Ένα επικό ταξίδι ανακαλύψεων, το οποίο, με τη χρήση εκπληκτικών γραφικών, περιγράφει την εξέλιξη του ανθρώπου από κυνηγό σε κυρίαρχο είδος πάνω στον πλανήτη.