Θαμμένα Μυστικά της Κόρδοβας

88
National Geographic
Θαμμένα Μυστικά της Κόρδοβας

Σύνοψη

Κάτω από τους σύγχρονους δρόμους της Κόρδοβας βρίσκονται ίχνη της ξεχασμένης ιστορίας της πόλης. Ο εξερευνητής Fabio Amador ακολουθεί αρχαιολόγους καθώς χρησιμοποιούν υπερσύγχρονη τεχνολογία για να αποκαλύψουν τα θαμμένα μυστήριας της πόλης.