Γυναίκες της Προϊστορίας

88
©National Geographic
Γυναίκες της Προϊστορίας

Σύνοψη

Ακολουθούμε την εικονολήπτρια Κλότιλντ Τσαμουσί και τον αρχαιολόγο Ράνταλ Χάας καθώς εξερευνούν επιστημονικές έρευνες που αποκαλύπτουν νέα στοιχεία για τους ρόλους των γυναικών στην προϊστορική κοινωνία.