Αναζητώντας το Θησαυρό του Σολομώντα

National Geographic
Αναζητώντας το Θησαυρό του Σολομώντα

Σύνοψη

Μέχρι σήμερα, οποιαδήποτε στοιχεία που υποστηρίζουν την ύπαρξη του Βασιλιά Σολομώντα θεωρούνται ιδιαίτερα αμφιλεγόμενα. Έρευνες το 2010 αποκάλυψαν επαναστατικές νέες πληροφορίες, κρυμμένες στην έρημο της Ιορδανίας για αιώνες.